"Kapurarúgó bajnokság" nyereményjáték
„Kapurarúgó bajnokság” Részvételi-, játék- és adatkezelési szabályzat

I. Általános információk
Bulesz 21 Kft. (székhely: 2336 Dunavarsány, Szent István tér 1.; Cg.: 13-09-099143; továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő a jelen nyereményjáték keretszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott „kapurarúgó bajnokság” (továbbiakban: Nyereményjáték) nyereményjátékot szervez a Bakterház Pizzéria (2336 Dunavarsány, Szent István tér 1.) vendégei körében, 2021. június 11. és július 11. között.

II. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban a következő személyek vehetnek részt:
• akik betöltötték 18. életévüket,
• magyarországi lakcímmel rendelkeznek,
• asztalt foglalnak és megjelennek a Bakterház Pizzériában 2021 június 11 – július 11. között, a Szervező által élő közvetítésben kivetített labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzései alatt
• a helyszínen regisztrálnak a következő személyes adataik megadásával: név, születési idő, telefonszám
• elfogadják a jelen részvételi-, játék és adatkezelési Szabályzatot.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti. A Szervező automatikusan kizárja a Nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki adatait hibásan, megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt résztvevő nem tarthat igényt nyereményre. A Nyereményjátékban a Szervező és annak alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

III. Játék időtartama
A játék időtartama: 2021. június 11 – július 11.
Szervező a nyereményjátékot a labdarúgó Európa-bajnokság 18:00 és 21.00 órai mérkőzéseinek élő kivetítése során bonyolítja le. Szervező fenntartja a jogot, hogy ha az időjárás vagy egyéb technikai feltételek nem teszik lehetővé a kültéri kivetítést, úgy abban az esetben nem tartja meg az adott időpontban a nyereményjáték adott fordulóját és adott napra nem hirdet nyertest, valamint az adott napi nyereményeket ne adja át.

Az eredményhirdetés időpontja:
• napi nyeremények: a labdarúgó Európa-bajnokság 18:00 és 21:00 órai mérkőzéseinek végén

• fődíj: a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjének végén, 2021. július 11.

Az eredményhirdetés módja: a nyertest a Szervező az áltata, a jelentkezés során megadott mobiltelefonszámon.

IV. A Játék menete, nyeremények
A Nyereményjátékot Szervező a Bakterház Pizzéria 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező azon vendégei között hirdeti meg, akik a labdarúgó Európa-bajnokság Szervező által a saját éttermének teraszán (kültéren) kivetített mérkőzéseire asztalt foglalnak, és személyesen megjelennek. Szervező a bajnokság 18:00 és 21:00 órai ordulóit vetíti ki élőben, a nyereményjátékot ezen mérkőzések szüneteiben szervezi meg.

A nyereményjátékban való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a helyszínen kihelyezett regisztrációs lapokon tehetnek meg a résztvevők, személyes adataik megadásával, valamint a jelen Szabályzat kifejezett elfogadásával, és a „kapurarúgó bajnokságba” való jelentkezéssel. A regisztrációs lapot az étterem személyzetének kell kitöltve átadni az adott mérkőzés szünetének kezdetéig.

A mérkőzések szünetében minden regisztrált játékosnak 1 perce van, hogy az 1,8 x 1,2 méretű futballkapu számozott célhálójába való lövésekkel minél több pontot szerezzen. A lövéseket 5 méterről kell elvégezni, a pontszámok pedig a célhálón vannak feltűntetve. A labdát maga a játékos szedi össze és helyezi újra a lövési pontra. Pontnak az számít, ha a labda a kapuba, a célháló mögé kerül (ha onnan ki- vagy lepattan, nem számít érvényes pontnak). Az a pontszám kerül a játékos részére rögzítése a pontszerzés során, amely pontszám a keresztül lőtt lyuknál fel van a célhálón tüntetve.

A mérkőzések szünetében az első 10 regisztrált játékos tud játszani, több jelentkező esetén, a meccs végén folytatódik a bajnokság a megadott határidőig regisztráltak között (későbbi regisztráció már nem lehetséges). Az adott mérkőzés során résztvevő játékosok közül a legtöbb pontot elérő első 3 játékos jogosult a napi nyereményekre. Egyenlő pontszám esetén, 5 lövési kísérlettel döntjük el, hogy ki a nyertes (további pontegyenlőség esetén felváltott lövések sorozatával alakul ki a végleges sorrend). Amennyiben több játékos is egyenlő pontszámot ér el az adott napon, azonban az így érintett játékos az adott meccs végén, a holtverseny megállapításakor már nincs jelen a helyszínen, úgy lehetőségét a további pontszerzésre (5 lövési kísérlet) elvesztette. Amennyiben egyik egyenlő pontszámot elért játékos sincs jelen a helyszínen a meccs végeztével, a holtverseny megállapításakor, úgy helyükbe a második legtöbb pontot elérő játékos lép és ő válik nyertessé. Amennyiben a második helyen is holtverseny alakult ki, úgy az érintett játékosok között is a fent említett 5 lövési kísérlet, ill. szükség esetén a felváltott lövések sorozata dönt.

Napi nyeremények – minden kivetített mérkőzés esetében:
• 1.helyezett: sörös korsó
• 2.helyezett: gombfoci szet
• 3.helyezett: 1 normál méretű pizza kupon (beváltható a Bakterház Pizzériában 2021.december 31-ig)

A Nyereményjáték teljes időtartama alatt, minden résztvevő elért eredményeit rögzítjük, és az elért összesített eredmények alapján hirdetjük ki a fődíj nyerteseket a labdarúgó Európa-bajnokság döntő mérkőzésének végén, 2011. július 11-én. A 3 legtöbb összpontszámot (minden elért eredményét jelenti, akármennyi alkalommal játszott) elérő játékos nyereményei a következők:

Főnyeremények:
• 1.helyezett: a labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos labdája
• 2.helyeztett: a magyar válogatott hivatalos meze (L méretű felső)
• 3.helyezett: bruttó 10.000 Ft értékű kupon, amely felhasználható a Bakterház Pizzériába 2021.december 31-ig.

Egy játékos több alkalommal is jogosult részt venni a nyereményjátékban, és többször is tud nyerni, de minden alkalommal újra kell regisztrálnia. A többször is játszó játékos pontjai összeadódnak a bajnokság ideje alatt.

V. A nyeremény átvétele
A napi nyereményeket Szervező a helyszínen adja át a nyerteseknek, közvetlenül az adott mérkőzés után. Amennyiben a nyertes nem veszi át adott napon a nyereményét, úgy Szervező telefonos elérhetőségén egyeztet vele az átvétel idejéről. Szervező legkésőbb 2021. július 30-ig biztosítja a nyeremény átvételének lehetőségét. A határidő eredménytelen eltelte jogvesztő, tehát a nyertes a megadott határidőn túl már nem tarthat igényt a nyereményére. Pótnyertes nem kerül kiválasztásra.

A fődíjak átadására, szintén a helyszínen, a labdarúgó Európa-bajnokság döntője után közvetlenül kerül sor. Amennyiben a nyertes nem veszi át adott napon a nyereményét, úgy Szervező telefonos elérhetőségén egyeztet vele az átvétel idejéről. Szervező legkésőbb 2021. július 30-ig biztosítja a nyeremény átvételének lehetőségét. A határidő eredménytelen eltelte jogvesztő, tehát a nyertes a megadott határidőn túl már nem tarthat igényt a nyereményére. Pótnyertes nem kerül kiválasztásra.

A Szervező a nyerteseket - amennyiben a helyszínen, az adott mérkőzést követően a nyereményátadás személyesen nem sikerült - az adott mérkőzést követő 1 napon belül telefonon (hívás vagy szöveges üzenet {sms} formájában, ez utóbbi esetében a válaszadási/jelentkezési határidő megjelölésével) értesíti. Amennyiben ezen értesítés sikertelen, a Szervező további egy alkalommal – az első értesítést követő minimum 12, maximum 24 órával később - kísérli meg, az első értesítéshez hasonlóan hívás vagy szöveges üzenet (sms) formájában, ez utóbbi esetében a válaszadási/jelentkezési határidő megjelölésével.

A nyeremény átvételére a nyertes játékos jogosult. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre vagy másra sem válthatók át. A nyereményeket Szervező nem postázza el. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

VI. A Szervező felelőssége
A Szervező nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt arra az esetre vonatkozóan, ha az időjárás, vagy technikai problémák nem teszik lehetővé az adott napon a mérkőzés kültéri kivetítését, és így az adott forduló megtartását.
A Szervező a nyeremények tekintetében nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

VII. Szabályzat módosítása
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés, indokolás, kártérítés, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül megváltoztassa, illetve, hogy a Nyereményjátékot megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a saját Facebook oldalán tájékoztatja a résztvevőket.

A Szervező különösen fenntartja magának a jogot, hogy vis major (például, de nem kizárólag a Covid-19 pandémia miatti üzemeltetési korlátozások miatt) esetén a nyereményjátékot bármikor beszüntesse és emiatt a beszüntetést követően kihirdetendő nyertesek számára fenntartott nyereményeket ne adja át.

XII. Adatvédelmi rendelkezések
A Szervező az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint tájékoztatják a résztvevőket, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért személyes adatainak szolgáltatása önkéntes, a részvevő kifejezett hozzájárulásán alapul.

A nyereményjátékban a Szervező, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó vesz részt. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten, önkéntesen, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a résztvevő hozzájárulása, a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai alapján kezeli a regisztrált résztvevő által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
• Név
• Születési idő
• Telefonszám
• Fotó (a nyeremény átadásáról, amit az adatkezelő a saját Facabook oldalán hoz nyilvánosságra)

A Szervező a játék során más adatot nem gyűjt és nem kezel. A személyes adatokat kizárólag a Szervező lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig tart. A nyereményjáték lezárását, és a díjak átadását követően, de legkésőbb 2021. július 30-án törli.

A résztvevő tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, a tothistvan.bakterhaz@gmail.com e-mail címen elektronikus levél formájában.

A Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, a tothistvan.bakterhaz@gmail.com e-mail címen elektronikus levél formájában.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.
A résztvevő köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyerményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatot Szervező a Bakterház Pizzériában (2336 Dunavarsány, Szent István tér 1.), valamint a www.bakterhazpizzeria.hu/akciok weboldalon teszi közzé.

Dunavarsány, 2021. június 6.